Gotowy do mowy

Projekt logo

O wykonaniu

Gotowy do mowy to gabinet logopedyczny z siedzibami w Olkuszu i Krakowie. Prowadzi on diagnozę I terapię zaburzeń komunikacji językowej, terapię wad wymowy, stymulację funkcji poznawczych oraz zajęcia przygotowujące do nauki w przedszkolu lub szkole.

Na prośbę klientki, sygnet stanowi rakieta, która symbolizować ma gotowość i działać na wyobraźnię podopiecznych. Logo uzupełnione zostało o prostą, a jednocześnie wyrazistą typografię. Projekt uzupełniony został o przyjazną dla dzieci kolorystykę.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Następny projekt

Lipus Safety